Periodisk Sammanställning Datum 2022Aktuella grundvattenniv er visas i tv olika typer av kartor Grundvattensituation, vilket r i f rh llande till normalt f r rstiden, och Fyllnadsgrad, vilket r i f rh llande till normalt oavsett rstid Du v ljer sj lv vilken typ du vill se Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12Sveriges Rikes Lag gillad och antagen p Riksdagen r 1734, stadf st av Konungen den 23 januari 1736 Med till gg av f rfattningar som publicerats i Svensk F rfattningssamling fram till b rjan av januari 2022 En systematiskt bearbetad sammanst llning av svensk lagstiftning med g llande lagar, f rordningar, EU f rordninRef A CDC633F546884E7088720728A1A84EDF Ref B VIEEDGE4118 Ref C 2022 05 22T17 01 54ZDatum 2022 03 22 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen den 22 mars 2022 klockan 08 30 15 00 Beslutande Ledam ter 62 Dnr 00078 2022 Sammanst llning synpunkter och klagom l 2022 30 63 Dnr 00038 2022
182 | 17 | 68 | 126 | 143