Üak Doçentlik Kriterleri 2022AK niversiteler Arası Kurul Do entlik Kriterleri doğrultusunda dergimizde yayımlanan makaleler i in quot 5 quot puan alıyorsunuz Ayrıca, Akademik Teşvik Kriterleri er evesinde de quot 6 quot puan alıyorsunuz TURAN SAM PRINTED ISSN 1308 8041 TURAN SAM ONLINE ISSN 1309 4033AK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Genel Kurul Toplantısı Ger ekleşti Do entlik Başvuru Kriterleri ve Anahtar Kelimelerin G ncellenmesi, 2022 Yılında Afyonkarahisar’da Yapılacak “B y k Taarruz ‘un 100 Yıld n m Kutlamaları”na Y nelik Proje nerilerinin YapılmasıİLETİŞİM Nish İstanbul A Blok Kat 8 No 47 48 oban eşme, Sanayi Cad 11, Yenibosna Bah elievler 34196 İSTANBUL Tel 0212 221 17 30 0212 221 17 383 niversitelerimizin AK tarafından belirlenen asgari kriterleri zerine ilave kriterler koyabilmesi veya bu kriterler ile yetinebilmesi 4 Do entliğin akademik bir unvan mı yoksa profes rl k gibi bir kadro unvanı mı olması gerektiği konusunun değerlendirilmesiğretim yesi Atanma Kriterleri 2022 AK dan gelen Do entlik Sınavına başvuran adayların j rilerinde g rev alan niversitemiz Profes rlerine g nderilen zarfların zimmetle teslim edilmeleri ve hazırladıkları Do entlik Eser İnceleme Raporları nın da …Eğitim Sen eski Genel Başkanı Alaaddin Din er Asgari koşulları yerine getirmiş, AK ’tan unvan ve yeterlilik belgesi almış, do entlik unvanı alarak 12 yıl alışmış kişiler niversitesinde veya alanında ihtiya bulunan niversitelerde doğrudan g reve başlatılmalıTrakya niversitesi ğretim yesi Atama ve Y kseltme Kriterleri 04 07 2019 tarihinde Y ksek ğretim Kurulunca onaylanan Do entlik S zl Sınavı Dilek e rneği Do entlik S zl Sınav Tutanağı Do entlik S zl Sınav J risi Yolluk …b Başvurdukları kadronun yer aldığı anabilim dalına ilişkin AK ’dan do entlik unvanı almış olmak ve AK tarafından belirlenecek j rilerce yapılacak s zl sınavdan başarılı olmak gereklidir S zl sınav sonucunda do entlik unvanını kazananlar i in …PUAN KRİTERLERİ 1 Jandarma ve Sahil G venlik Akademisi JSGA Bakanlığına ğretim yelerinin atanması ile Do entlik ve Profes rl k kadrolarına y kseltilmelerinde kullanılacak puanlama sistemi JSGA Bakanlığının 22 Haziran 2017 tarihli ve 2016 2017 19 sayılı Senato kararı ile belirlenmitir 2 Y kseltme ve atamalarda a2022 140 200 100 360 550 165 100 600 240 770 2023 160 220 120 380 570 185 120 640 260 790 Onaylı Do entlik Belgesi ve AK do entlik s zl sınavından başarılı olduğuna dair belge 3 S Atanma ve Y kseltme l tleri Puan Tablosu ile ilgili doldurulmuş form Aday bulkemizde Do entlik ve Akademik Teşvik kriterleri farklı mevzuatlar er evesinde AK ve Y K tarafından değerlendirilmektedir Bu noktada, “ Uluslararası Zanaattan Sanata Kongre ve J rili Karma Sergisi 2022 quot T rkiye,Ankara niversitesi Cumhuriyetin İlk niversitesi ocuk Bilim Merkezi Koordinat rl ğ Hızlı değişim s reci i inde kaybolma tehdidi altında bulunan oyuncakları korumak, oyuncak aracılığıyla sanayi, k lt r, eğitim, ocukluk ve oyun tarihi alanlarında araştırma yaparak oyuncak aracılığıyla ocuklarla m ze, sanat, tarih, bilim alanlarında eğitimTR Dizin’in, AK Do entlik Sınavı Başvuru Şartlarındaki durumu T BİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergiler, niversitelerarası Kurul Başkanlığı AK tarafından 2016 Ekim D nemi Do entlik Sınavı Başvurularından itibaren ge erli olacak Do entlik Sınavı Başvuru Şartları ’na dahil edilmiştirAKADEMİK HUKUK amp DANIŞMANLIK Y ksek ğretim Hukuku Do entlik Etik İnceleme Eser İnceleme Asgari KoşulMADDE 1 – 1 Bu Y nergenin amacı İstanbul K lt r niversitesinde doktor ğretim yeliği, do entlik ve profes rl ğe y kseltilme ve atanma işlemleri ile ğretim g revliliğine atanma işlemlerini d zenlemektir Dayanak 170 puan 2022 2023 220 puan 2024 ve sonrası İlanPredatory Reports Se im Kriterleri 70’den fazla g sterge Se im kriterlerimizi bir değerlendirme kılavuzu oluşturmak i in kullanın Her g sterge aldatıcılıkla ne kadar ilişkili olduğuna g re puanlanır Doğrudan aldatıcı olan davranışlara daha y ksek ağırlık verilirDo entlik sınavını kazananlarda, sınavdan sonraki ilk atamada yeniden atanma kriterleri aranmaz Son G ncelleme 3 02 2022 Gazi niversitesi Rekt rl ğ 06500 Teknikokullar Ankara Tel 90312 202 20 00 Fax 90312 221 32 02GAZİ NİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAK LTESİ AKADEMİK Y KSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ Y NERGESİ 1 AMA Madde 1 Bu y nergenin amacı, Gazi niversitesi tarafından 1997 yılında uygulamaya konan Atama ve Y kseltilme Kriterlerinde g n m z şartlarına uyum sağlamak, Gazi niversitesi ğretim yelerinin akademik alışmalarında kalitenin …e eviri kitap edit rl ğ , kitap b l m evirisi, tam kitap evirisi Yayınevleri i in ilgili AK kriterleri ge erlidir 8 3 Fikri Sınai M lkiyet Hakları Başvurulan do entlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan tescil işlemleri tamamlanmış a …Beymen com’dan satın aldığınız r nleri kolayca iade edebilirsiniz BEYMEN HAKKINDA Markalar Koşulsuz M şteri Mutluluğu The One Card zel Dikim Hediye Danışmanlığı Beymen Priv – Stil Danışmanlığı Kurumsal Satış Bilgi Toplumu …Temel Alanı AK Eyl l 2022 Do entlik Kriterleri Formu Formu doldurmadan nce quot Ankara Yıldırım Beyazıt niversitesi ğretim yeliğine Y kseltilme ve Atama Ek Koşulları quot nı incelemeniz gerekmektedir Koşulları incelemek i in tıklayınız 1 Kısaltmalar • SCI–Expanded Science Citation Index ExpandedAŞIRMAK İNTİHAL Yaptırımlar Etiğe Aykırı M lga Do entlik Disiplin Fikir ve Sanat Davranışlar Sınav Y netmeliği Y netmeliği Eserleri Kanunu 11 md Başkasının verilerini, Bir daha do entlik 11 a 3 niversite 5846 s FSEK 71 1 alışmasını atıf yapmadan sınavına ğretim mesleğinden ve 3 İki yıldan d rtDergide yer alan makalelerin niversitelerarası Kurul AK Do entlik başvurularındaki kriterleri karşılayacak nitelikte olduğunun altını izen Prof Dr Bayraktaroğlu, akademik y kseltilme ve değerlendirmelerde de dergideki yazıların kabul g rd ğ n ve değer bulduğunu kaydettiDo entlik sınavını kazananlarda, sınavdan sonraki ilk atamada yeniden atanma kriterleri aranmaz Son G ncelleme 3 02 2022 Gazi niversitesi Rekt rl ğ 06500 Teknikokullar Ankara Tel 90312 202 20 00 Fax 90312 221 32 02İ erik soru ve sorunları i in Teknik Destek i in e posta yoksisdestek yok gov tr Akademik Teşvik Yazılım Destek i in e posta tesvikdestek yok gov trRef A 9B4F0AA7FD2C45BF8B1F800F61AB6234 Ref B VIEEDGE3615 Ref C 2022 05 22T17 41 22ZAntalya Bilim niversitesi tarafından 6 7 8 Mart 2022 Tarihinde d zenlenecek AK do entlik kriterleri karşılanmış olacaktır “Uluslararası D nya G Hareketleri Sempozyumu” sunumları isteğe bağlı olarak “ evrimi i veya y z y ze” d zenlenecektirNot TR Dizin kapsamındaki dergiler AK tarafından Do entlik başvuru şartlarında değerlendirme kapsamına alınmıştır Yıl se iniz 2022 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 …İLETİŞİM Nish İstanbul A Blok Kat 8 No 47 48 oban eşme, Sanayi Cad 11, Yenibosna Bah elievler 34196 İSTANBUL Tel 0212 221 17 30 0212 221 17 3828 02 2022 Dr ğretim yeliği ve Do entlik adaylarını inceleyen Son J ri tarafından j ri AK Do entlik kriterlerine g re akademik alışmalarda doktora ncesi ve doktora sonrası yapılan alışmalar Dosyalar” kısmındaki AK Kriterleri Ek …Trakya niversitesi ğretim yesi Atama ve Y kseltme Kriterleri 04 07 2019 tarihinde Y ksek ğretim Kurulunca onaylanan Do entlik S zl Sınavı Dilek e rneği Do entlik S zl Sınav Tutanağı Do entlik S zl Sınav J risi Yolluk …Sık Sorulan Sorular SSS Karşılıklı olarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması i in l tfen aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz 1 Kongreniz uluslararası mı Bilindiği zere lkemizde DO ENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar er evesinde AK ve Y K tarafından değerlendirilmektedir AK mevzuatına g re kongremiz uluslararası niteliktedirADEK, niversite Y netim Kurulu nun YK nerisi ve Senato’nun onayı ile 3 yıl i in atanan 4 niversite Profes r ile Komisyon’un başkanlığını da yapacak olan Akademik İşler’den sorumlu Rekt r Yardımcısı’ndan oluşur Boşalan bir yelik i in, aynı y ntemle ve ayrılan yenin normal s resini tamamlamak zereDo entlik sistemiyle ilgili unvan ve kadro atama s re lerine ilişkin olarak aşağıdaki hususlar kapsamında değerlendirmelerin yapılması ve bu kapsamda aşağıda yer alan konulara ilişkin niversitelerin g r ş n n 6 Kasım 2017 tarihine kadar yazılı ve personel yok gov tr adresine e posta olarak bildirilmesi istenmiştirAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Genel Kurul Toplantısı Ger ekleşti Do entlik Başvuru Kriterleri ve Anahtar Kelimelerin G ncellenmesi, 2022 Yılında Afyonkarahisar’da Yapılacak “B y k Taarruz ‘un 100 Yıld n m Kutlamaları”na Y nelik Proje nerilerinin YapılmasıY K Do entlik Sınavlarında yeni d zenleme Yapıyor Y K, DO ENTLİK SINAVLARINA İLİŞKİN ALIŞMA BAŞLATTI Y ksek ğretim Kurulu tarafından d nyadaki diğer y ksek ğretim sistemlerindeki gelişmeler ve do ent adaylarımızın Kurulumuza ilettikleri g r ş ve neriler de dikkate alınarak mevcut do entlik s reci ile ilgili değerlendirme ve gerekiyorsa yeni birdo entlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, n fus c zdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini Herhangi bir Kamu Kurumunda alışan Daha nce Hizmeti Olanlar i in , alışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rekt rl k Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedirDo entlik sınavı başvuru sayısında meydana gelen artış ve OHAL nedeni ile bazı j ri yeliklerinin d şmesi sınav takviminde yeni d zenlemeler yapılmasını gerektirdi ve adaylar niversitelerarası Kurul AK ’un j rileri oluşturmasını bekliyor 2022 , T m hakları saklıdır Gizlilik S zleşmesi Bu web sitesiEğitim Sen eski Genel Başkanı Alaaddin Din er Asgari koşulları yerine getirmiş, AK ’tan unvan ve yeterlilik belgesi almış, do entlik unvanı alarak 12 yıl alışmış kişiler niversitesinde veya alanında ihtiya bulunan niversitelerde doğrudan g reve başlatılmalı2 9 Do ent ve Profes r kadrosuna m racaat eden adaylardan do entlik s zl sınavını başarmış olma şartı aranır Do ent ve Profes r kadrosuna başvuru yapan ancak bu şartı sağlamayan adayların AK tarafından oluşturulacak j rilerce yapılacak …2022 140 200 100 360 550 165 100 600 240 770 2023 160 220 120 380 570 185 120 640 260 790 Onaylı Do entlik Belgesi ve AK do entlik s zl sınavından başarılı olduğuna dair belge 3 S Atanma ve Y kseltme l tleri Puan Tablosu ile ilgili doldurulmuş form Aday buAnkara niversitesi Cumhuriyetin İlk niversitesi ocuk Bilim Merkezi Koordinat rl ğ Hızlı değişim s reci i inde kaybolma tehdidi altında bulunan oyuncakları korumak, oyuncak aracılığıyla sanayi, k lt r, eğitim, ocukluk ve oyun tarihi alanlarında araştırma yaparak oyuncak aracılığıyla ocuklarla m ze, sanat, tarih, bilim alanlarında eğitimTR Dizin’in, AK Do entlik Sınavı Başvuru Şartlarındaki durumu T BİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergiler, niversitelerarası Kurul Başkanlığı AK tarafından 2016 Ekim D nemi Do entlik Sınavı Başvurularından itibaren ge erli olacak Do entlik Sınavı Başvuru Şartları ’na dahil edilmiştirAŞIRMAK İNTİHAL Yaptırımlar Etiğe Aykırı M lga Do entlik Disiplin Fikir ve Sanat Davranışlar Sınav Y netmeliği Y netmeliği Eserleri Kanunu 11 md Başkasının verilerini, Bir daha do entlik 11 a 3 niversite 5846 s FSEK 71 1 alışmasını atıf yapmadan sınavına ğretim mesleğinden ve 3 İki yıldan d rt
171 | 129 | 59 | 45 | 125